Молибден

Молибден МЧВП пруток различного диаметра

https://specmetal.ru/images/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B4%D0%B5%D0%BD/%D0%BF%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0.png